Efekti anësor

Efekti i padëshiruar i një ilaçi.

Side-effect

Unwanted effect of a medicine.