I/e virgjër

Një burrë (djalë) ose një grua (vajzë) që nuk ka kryer ende marrëdhënie seksuale.

Virgin

A man (boy) or woman (girl) who has not yet had sexual intercourse.