Çifti

2 njerëz që kanë një marrëdhënie. Një çift mund të përbëhet nga 1 burrë dhe 1 grua, 2 gra ose 2 burra.

Couple

2 people who are in a relationship. A couple can be 1 man and 1 woman, 2 women or 2 men.