Dildo

Një lodër seksi, i cili zakonisht është i formuar në formën e një penisi të erektuar. Një person mund të përdorë një dildo për të penetruar në vaginën ose anusin e tij, ose të partneres/partnerit të tij.

Dildo

A sex toy, usually shaped like an erect penis. A person can use a dildo to penetrate his/her own or his/her partner's vagina or anus.