Dëshira seksuale

Ndjenja e dëshirës për të bërë seks. Dikush mund të ndjejë dëshirë seksuale, pa qenë i eksituar seksualisht në mënyrë të dukshme.

Sexual desire

The feeling that you would like to have sex. Someone can feel sexual desire without visibly being sexually aroused.