Kunilingusi

Një lloj seksi oral. Kur bën kunilingus, një person tjetër stimulon klitorin, vaginën dhe buzët gjinore të një gruaje me gjuhë dhe gojë.

Cunnilingus

A kind of oral sex. When performing cunnilingus, another person stimulates a woman's clitoris, vagina and labia with the tongue and mouth.