Puçrra

Gungë në lëkurë. Puçrra ka një bërthamë të butë me lëng të verdhë (qelb) brenda. Ajo shkaktohet nga një infeksion.

Sore

Bulge on the skin. A sore has a soft core with yellowish liquid (pus) inside. It is caused by an infection.