Biseksualiteti

Kur tërhiqeni emocionalisht dhe seksualisht si nga burrat, ashtu dhe nga gratë.

Bisexuality

Feeling emotionally and sexually attracted to both men and women.