Beqar/beqare

Dikush pa një partner të rregullt.

Single person

Someone without a regular partner.