Anestezistja/Anestezisti

Një anesteziste/anestezist kujdeset gjatë një operacioni për këtë, që pacientja/pacienti të mos ketë më dhimbje. Ajo/ai lejohet të japë narkozë. Ajo/ai kujdeset për këtë, që pacientja/pacienti gjatë narkozës të jetë mirë.

Anaesthetist

An anaesthetist ensures that the patient has no pain during surgery. He / she is allowed to give anaesthesia. He / she also ensures that the patient is doing well during anaesthesia.