Anestezia

Një anestezi (narkozë) pengon dhimbjet gjatë një operacioni. Ajo quhet po ashtu mpirje. Anestezistja/anestezisti përdor medikamente të ndryshme për mpirje. Mund të mpihen vende të veçanta të trupit (mpirje lokale) ose zona (anestezi regjionale) ose po ashtu i gjithë trupi (narkozë e plotë). Vetëm gjatë një narkoze të plotë është edhe vetëdija e pacientes/pacientit e mpirë.

Anaesthesia

Anaesthesia prevents pain during surgery. The anaesthesiologist uses various drugs for anaesthesia. Individual places (local anaesthetic) or areas (regional anaesthesia) on the body or even the whole body can be anesthetized (general anaesthesia). Only in the case of general anaesthesia is the patient's awareness anesthetized.