Anestetiku

Një ilaç, prej se cilit ju nuk ndjeni asnjë dhimbje. Para një operacioni mjeku ju jep një anestetik lokal ose të përgjithshëm. Në rastin e anestetikut lokal, anestetizohet vetëm pjesa e trupit, në të cilën do të kryhet operacioni, që të mos ndjeni asgjë atje, por të vazhdoni të jeni zgjuar. Në rastin e anestetikut të përgjithshëm, ilaçi ju vë në gjumë.

Anaesthetic

A medicine which stops you feeling pain. The doctor gives you a local or general anaesthetic before an operation. In the case of local anaesthetic, only the part of the body which is going to be operated on is anaesthetized, so you feel nothing there, but are still awake. In the case of general anaesthetic, the anaesthetic puts you to sleep.