Klitori

Organ shumë i ndjeshëm pikërisht sipër hapjes së vaginës, ku bashkohen buzët gjinore të brendshme. Kur klitori preket dhe përkëdhelet, gruaja mund të ketë një orgazëm.

Clitoris

Very sensitive organ just above the opening of the vagina, where the inner labia come together. When the clitoris is touched and caressed, a woman can have an orgasm.