Situata urgjente

Një situatë në të cilën kërkohet veprim urgjent. Për shembull: nëse një grua kryen marrëdhënie seksuale pa përdorur kontracepsion dhe nuk dëshiron të mbetet shtatzënë, ajo duhet të marrë një pilulë kontraceptive të urgjencës sa më shpejt të jetë e mundur. Ose nëse një person bën seks pa mbrojtje dhe mendon se mund të jetë infektuar nga virusi HIV, atëherë ai person duhet të marrë një trajtim për PPE (profilaksia pas ekspozimit) sa më shpejt të jetë e mundur.

Emergency situation

A situation in which urgent action is required. For example: if a woman has sexual intercourse without using contraception and does not want to get pregnant, she needs to take an emergency contraceptive pill as soon as possible. Or if a person has unprotected sex and thinks he or she may have caught HIV, then he or she needs to have PEP (post-exposure prophylaxis) treatment as soon as possible.