Të bësh seks

Kur keni kontakt seksual me dikë. Për shembull: puthje, lëpirje ose marrëdhënie seksuale.

Having sex

To have sexual contact with someone. For example: kissing, licking or sexual intercourse.