Stimulimi i dikujt me gjuhë

Të prekni dikë me gjuhë, duke e lëvizur gjuhën nëpër lëkurën e atij personi.

Stimulating someone with the tongue

To touch someone with your tongue, moving your tongue across their skin.