Ligji

Rregulla që vendosin se çfarë mund të bësh dhe çfarë jo. Çdo vend ka ligje të ndryshme. Nëse shkelni ligjin, mund të ndëshkoheni (mund të duhet të paguani para ose madje të shkoni në burg).

Law

Rules which decide what you may and may not do. Every country has different laws. If you break the law, you may be punished (you may have to pay money or even go to prison).