Dëshira për të bërë fëmijë

Kur doni të bëni një fëmijë. Disa njerëz kanë një dëshirë shumë të madhe që të bëjnë fëmijë, disa të tjerë nuk e kanë.

Desire to have children

Wanting to have a child. Some people have a very strong desire to have children, others do not.