Thithi

Nyjë e vogël në mes të gjoksit të një personi. Burrat dhe gratë kanë 2 thitha, 1 në secilin gjoks. Thithat janë të ndjeshëm.

Nipple

Small knob in the middle of a person's breast. Women and men have 2 nipples, 1 on each breast. Nipples are sensitive.