Koka e penisit

Maja e penisit. Koka është pjesa më e ndjeshme e penisit. Koka e penisit mbulohet nga lafsha. Një burrë, i cili është bërë synet, nuk ka më lafshë.

Glans

Tip of the penis. The glans is the most sensitive part of the penis. The foreskin covers the glans. A man who is circumcised no longer has a foreskin.