Stimuloj me gisht

Stimulimi i dikujt nga ana seksuale duke futur një ose më shumë gishta në vaginë ose në anus. Ose përkëdhelja me gisht e buzëve gjinore dhe e klitorit.

To finger

To stimulate someone sexually by inserting one or more fingers in the vagina or anus. Or to caress the labia and clitoris with a finger.