Uter

Organ în abdomenul unei femei în care se poate dezvolta fătul.

Uterus

Organ in a woman's belly in which a foetus can grow.