Urină

Materialul rezidual lichid pe care oamenii îl elimină din corp prin vezică și uretră , atunci când merg la toaletă. Urina este un lichid de culoare gălbuie.

Urine

The liquid waste material which people expel from their bodies through the bladder and urethra when they go to the toilet. Urine is a yellow fluid