Transsexualitatea

Un transsexual poate fi din punct de vedere anatomic bărbat sau femeie. Cu toate acestea, simte că aparţine celuilalt sex. Transsexualul are un corp masculin, dar simte că e femeie. Cel cu corp feminin, simte că e bărbat. Pentru a-şi face corpul să semene cu sexul  pe care îl simt ca fiind potrivit, se operează sau îşi administrează hormoni .

Transsexuality

Transsexual people are physically clearly a man or a woman. They feel, however, that they are part of the other sex. They have a male body, but feel like a woman. Or they have a female body, but feel like a man. In order to change the body to align with the sex they feel is correct, they can be operated on and / or take  hormones.