Sterilizare

Operație, prin care un bărbat sau o femeie își pierd fertilitatea. Medicul secționează canalele deferente (la bărbat) sau desface trompele uterine (la femeie). Sterilizarea este o metodă contraceptivă. Se poate renunța la sterilizare, dar operația este dificilă și de obicei nu reușește. Este considerată o metodă contraceptivă permanentă.

Sterilization

Operation to make a man or a woman infertile. The doctor cuts the sperm ducts (in a man) or ties the fallopian tubes (in a woman). Sterilization is a method of contraception. Sterilization can be reversed, but it is difficult and mostly unsuccessful. It is considered a permanent method of contraception.