Victimă

Persoană care suferă un dezavantaj din cauza cuiva sau a ceva.

Victim

Someone who suffers harm by someone or something.