Sănătate

O senzație de bine din punct de vedere fizic, mental și social în mediul în care trăiți. Sănătatea reprezintă mai mult decât a nu fi bolnav.

Health

Feeling physically, mentally and socially well in your environment. Health is more than just not being ill.