Sexul biologic

Sexul biologic este un faptul biologic de a te fi născut femeie, bărbat sau intersexual.

Biological sex

The biological sex is the biological fact of being born female, male or intersexual.