Salivă

Lichid produs în gură.

Saliva

Fluid produced in your mouth.