Constrângere

A forța pe cineva să facă ceva sau să se supună unei acțiuni, de exemplu prin violență sau amenințări ori pentru că aveți multă influență sau autoritate asupra sa, cum se întâmplă în cazul autorității pe care un adult o poate avea asupra unui copil.

Coercion

Forcing someone to do or undergo something, for example by violence or threats or because you have a lot of influence or power over them, such as the power an adult may have over a child.