Parazit

Un animal foarte mic care trăiește în corpul unei persoane, se hrănește din el și îl afectează. Paraziții pot transmite infecții, de exemplu tricomonază și scabie.

Parasite

Very tiny animal that lives in a person's body, feeds on it and affects it. Parasites can pass on infections, for example trichomoniasis and scabies.