Ovulație

Momentul în care un ovul ajuns la maturitate este eliberat din unul din cele două ovare. Ovulația are loc la jumătatea ciclului menstrual, cu aproximativ 14 zile înainte de începutul următoarei menstruații. Acesta este singurul moment din ciclul menstrual, când spermatozoidul poate fecunda ovulul.

Ovulation

The moment at which a ripe egg cell is released from one of the ovaries. Ovulation occurs in the middle of the cycle, about 14 days before the next menstrual period begins. It is the only time in the cycle when a sperm cell can fertilize an egg cell.