Confidențialitate

Dreptul de a oferi informații unei persoane, fără ca aceasta să transmită informațiile respective unei alte persoane. Medicul trebuie să respecte confidențialitatea.

Privacy

Right to give information to someone without this person passing on this information to someone else. A doctor has the duty of keeping confidentiality.