Comportament sexual abuziv

Comportament sexual nesănătos. Comportamentul sexual sănătos respectă următoarele condiții: ambii parteneri consimt și nu sunt constrânși (forțați), partenerii sunt pe poziții de egalitate, raportul sexual se pretează circumstanțelor (de exemplu, are loc într-un loc adecvat) și vârstei partenerilor și îi face pe ambii să se simtă bine. În cazul comportamentului sexual abuziv, una din aceste condiții nu este îndeplinită.

Sexually abusive behaviour

Sexual behaviour that is not healthy. Healthy sexual behaviour complies with the following conditions: both partners give consent to it and are not coerced (forced), they are equal, sex is suited to the circumstances (for example, it happens in an appropriate place) and the age of the partners, and gives both people a good feeling. In the case of sexually abusive behaviour, one of these conditions is not met.