Tratament

Îngrijire și/sau monitorizare de către o persoană cu pregătire profesională de specialitate. Tratamentul poate fi acordat cu sau fără administrarea de medicamente.

Treatment

Care and/or follow-up by a professionally trained person. Treatment can be given with or without giving medicines.