Îndrăgostit

Sentiment, care este pentru fiecare altfel. A fi îndrăgostit, poate să însemne că cineva se gândește foarte mult la o persoană, dorește să fie mereu împreună cu ea, sau dorește să aibă raporturi sexuale cu persoana respectivă.

In love

A feeling that is different for everyone. Being in love can mean that you think of someone a lot, always want to be with this person and want to have sex with this person.