Genul / sexul social

Fiecare om are un sex biologic   şi un sex social. Sexul social este rolul atribuit unui om ca urmare a sexului lui biologic din societate. Acestea sunt abilităţile, sarcinile şi identitatea unei persoane. În societăţi există de exemplu, diferite opinii despre cum trebuie să fie un bărbat sau o femeie. Dacă o societate se schimbă, se schimbă şi percepţiile.

Gender

Everyone has a biological sex and a gender. Gender is the role assigned to a person in society because of his or her biological sex. These are a person’s abilities, tasks and their identity. In various societies, for example, there are different ideas about how a man or a woman should be. When a society changes, these ideas also change.