Drepturi sexuale

Drepturile oricărei om, de a-și trăi propria sexualitate după propria sa dorință. De exemplu: dreptul de a alege un partener, dreptul de a decide dacă dorește sau nu să întrețină raporturi sexuale, dreptul de a fi informat privind sexualitatea etc..

Sexual rights

A person's rights to determine his/her own sexuality. For example: the right to choose a partner, the right to decide whether or not you want to have sex, the right to get information about sexuality, etc.