Discriminare

Tratamentul diferențiat al persoanelor, de exemplu pentru că au altă culoare a pielii, alt gen sau alte preferințe sexuale, sau pentru că au HIV. Discriminarea este interzisă prin lege în majoritatea țărilor.

Discrimination

Treating people differently, for example because they have another skin colour, sex or sexual orientation, or have HIV. Discrimination is forbidden by law in most countries.