Asistent medical

O persoană specializată, a cărei meserie este îngrijirea bolnavilor. Asistenții medicali nu pot prescrie medicamente. Asistentul medical poate fi bărbat sau femeie.

Nurse

A trained person whose job it is to care for sick people. Caregivers are not allowed to prescribe medicines