Moașă

O persoană specializată care ajută o femeie însărcinată înainte, în timpul și după naștere. Moașele nu pot prescrie medicamente. Moașa poate fi femeie sau bărbat.

Midwife

A trained person who helps a pregnant woman before, during and after delivery. Midwives cannot prescribes medicines. A midwife can be a woman or a man.