Adult

Un bărbat sau o femeie care are vârsta legală pentru a lua propriile decizii privind viața sa. În majoritatea țărilor europene, o persoană devine adult la împlinirea vârstei de 18 ani.

Adult

A man or woman who is old enough according to the law to make decisions about his/her own life. In most European countries, a person becomes an adult on his/her 18th birthday.