Abstinență

Lipsa contactului sexual. Uneori, partenerii practică abstinența în perioada ovulației ca metodă contraceptivă. Femeia este fertilă timp de aproximativ 9 zile pe ciclu. Abstinența este o metodă naturală de contracepție, dar este dificil de aplicat corect.

Abstinence

Not having sexual intercourse. Sometimes partners practise abstinence around the time of ovulation as a method of contraception. A woman is fertile during approximately 9 days per cycle. Abstinence is a natural method of contraception, but is hard to apply correctly.