Avort

Încetarea voită a unei sarcini, de exemplu atunci când sarcina pune în pericol viața femeii sau atunci când femeia nu își dorește sarcina. În cazul în care femeia nu își dorește sarcina, avortul este permis până la 12 săptămâni după fecundare în majoritatea țărilor europene.

Abortion

Deliberate termination of a pregnancy, for instance if the pregnancy threatens the woman's life or the woman does not want the pregnancy. In the case the woman does not want the pregnancy, abortion is allowed up to 12 weeks after fertilization in most European countries.