Clitoris

Organ foarte sensibil situat chiar deasupra orificiului vaginal, unde se unesc labiile interioare. Atunci când clitorisul este atins și mângâiat, femeia poate avea orgasm.

Clitoris

Very sensitive organ just above the opening of the vagina, where the inner labia come together. When the clitoris is touched and caressed, a woman can have an orgasm.