Pornografie

Fotografii și înregistrări video cu persoane care întrețin relații sexuale sau care sunt implicate în alte acte sexuale. Pornografia are ca scop stârnirea excitației sexuale.

Pornography

Photos and videos of people having sexual intercourse or performing other sexual acts. Pornography is made to arouse people sexually.