Abuzul sexual

Abuzul sexual se referă la acţiuni sexuale  asupra copiilor şi tinerilor, prin sau fără contact fizic. Prin contact fizic se înţelege de exemplu atingerea sau sărutarea copilului. Fără contact fizic se înţelege de exemplu atunci când făptaşul îşi atinge şi îşi freacă penisul în faţa copilului. Făptaşii îşi folosesc puterea sau autoritatea pentru a-şi satisface propriile nevoi în detrimentul altora. Abuzul sexual este o formă de violenţă  şi reprezintă o infracţiune  în Germania.

Sexual abuse

Sexual abuse includes sexual acts with children and protected adults with or without body contact. With body contact is, for example, touching or kissing a child. Without body contact, for example, an offender can touch and rub his own penis in front the child. The perpetrators use their power or authority to meet their own needs at the expense of others. Sexual abuse is a form of violence and considered a criminal offense in Germany.