Avort spontan

Uneori o sarcină ia sfârșit datorită unei perturbări principiale de la concepție sau de la implantarea embrionului, care nu ar fi viabil. Fătul moare.  Deseori, nu se știe din ce cauză a murit fătul. În cazul avortului spontan, fătul este mai puțin dezvoltat decât în cazul făt născut mort.

Miscarriage

Sometimes, a pregnancy ends due to a fundamental problem with fertilization or implatation as the embryo is not able to survive. The foetus dies. Often no one knows why the foetus died. In a miscarriage, the foetus is less well developed than in a stillbirth.