Stimulare cu degetele

Stimularea sexuală a unei persoane prin introducerea unuia sau mai multor degete în vagin sau în anus. Ori mângâierea labiilor și clitorisului folosind degetul.

To finger

To stimulate someone sexually by inserting one or more fingers in the vagina or anus. Or to caress the labia and clitoris with a finger.