Excitație sexuală

O senzație plăcută care stârnește dorința de sex. Excitația crește în timpul actului sexual. Atunci când bărbatul sau femeia sunt foarte excitați, pot avea orgasm.

Sexual arousal

A pleasant feeling that creates the desire for sex. The arousal increases during sex. When a man or a woman gets very aroused, he or she can have an orgasm.